Nieuwsbericht molen gebruik

Al sinds de prehistorie wordt er gebruik gemaakt van de eerste primitieve molens, namelijk de han

Meer info

Functie molens

Molens hadden vroeger veel meer waarde dan hedendaags, doordat deze allerlei functies vervulde. T

Meer info

Kaart

Wanneer je meer wilt leren over molens in Nederland, dan wil je er wellicht ook wel eens een paar

Meer info

Soorten molens

Door de jaren heen zijn er vele verschillende molens gebouwd, simpelweg door het feit dat er steeds meer mogelijk was op het gebied van molens, waardoor deze ook steeds meer verschillende functies kende. Hieronder kun je meer informatie over de 7 diverse soorten molens vinden.

De handmolen

De handmolen is de allereerste molen die ooit gemaakt en gebruikt is en bestaat als sinds de prehistorie. Deze molen wordt aangedreven door de hand en spierkracht. Een handmolen bestaat uit 2 stenen, waarbij je met de bovenste steen over de onderste steen wrijft met hiertussen in graan die je zodoende maalt. Dit is zwaar werk en het vergt veel energie van de mens.

De rosmolen

Aangezien de handmolen veel energie kostte, werd er gezocht naar een andere manier van malen. Al snel kwam het paard in beeld, die indertijd al veel fysiek zwaar werk van de mens overnam. Het paard liep rond het gebouw met een houten balk, die er voor zorgde dat binnenin het gebouw de loper over de ligger ging draaien. In principe kent de rosmolen dus dezelfde werking als een handmolen, alleen was deze groter van formaat en werd deze aangedreven door de energie van het paard.

De watermolens

Tijdens de Middeleeuwen ging men gebruik maken van de kracht van stromend water. Hiervoor is de watermolen gebouwd, die op de plaatsen van stromend water geplaatst kon worden. Het stromende water zorgde ervoor dat het rad ging ronddraaien, waardoor de loper over de ligger ging draaien en het graan gemalen kon worden. De watermolen heeft dus dezelfde werking als een handmolen en een rosmolen, met als grote verschil dat er geen gebruik werd gemaakt van de kracht van mens of dier, maar van stromend water.

De windmolens

De watermolens waren een goede oplossing om graan te malen, maar dit was echter niet overal mogelijk doordat er alleen in het zuiden en oosten echt goed stromend water is. Om toch gebruik te kunnen maken van de krachten van de natuur, zijn de windmolens ontstaan. Deze molens worden, zoals de naam al zegt, aangedreven door de wind. De wind werd opgevangen door de wieken, die dan als volgt gingen draaien, waardoor de loper eveneens weer over de ligger ging draaien.

De poldermolens

Nederland ligt onder de zeespiegel, wat ervoor heeft gezorgd dat er vele stukken land waren die ontzettend drassig waren. Met deze stukken land kon niets worden gedaan, doordat er niets op verbouwd kon worden en er ook geen woningen op konden staan. Om dit probleem op te lossen, is de poldermolen uitgevonden. Met deze molen was het mogelijk om de grond droog te maken, waardoor deze te bewerken was. Het was later zelfs mogelijk om hele meren en rivieren droog te leggen.

De korenmolens

Door de stijgende vraag naar graan, diende er steeds meer graan gemalen te worden. Dit heeft ertoe geleid dat er steeds meer korenmolens bijgebouwd werden. Andere benamingen voor korenmolen zijn ook wel graanmolen of meelmolen. Tegenwoordig zijn er nog veel van deze korenmolens te vinden en deze worden soms ook nog gebruikt. Dit heeft er tevens voor gezorgd dat vele mensen al gelijk de vorm en het beeld van een korenmolen voor zich zien op het moment dat ze aan een molen denken.

De industriemolens

In de 17e en 18e eeuw werden er meerdere molens bij elkaar in een gebied gezet, die allen makkelijk te bereiken waren via het water. De molens die in zo'n gebied stonden, hadden diverse functies. Zo werden enkele molens gebruikt om hout te zagen, terwijl andere weer gebruikt werden om de olie uit de zaden te kunnen persen. Doordat al deze molens in eenzelfde gebied lagen, werd er ook wel van een industriegebied en dus industriemolens gesproken.

Lees meer over molens:

Nieuwsbericht molen gebruik

Al sinds de prehistorie wordt er gebruik gemaak

Meer info

Nieuwsbericht behoud molens

De molen is misschien wel één van

Meer info

Nieuwsbericht nationale molendag

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei vond de 43ste editie van de nationale molendag plaats. Ook dit jaar kon je veel van de molens die Nederland rijk is tijdens dit evenement bezichtigen. Daarnaast werden er allerlei activiteiten rond en in de molens georganiseerd. Zo kon je aan verschillende fietstochten deelnemen of lekker in de zon genieten van pannenkoeken. Mede dankzij het goede weer was de nationale molendag weer een groot succes. Ruim 100.000 mensen brachten namelijk op 9 en 10 mei een bezoe

Meer info