Kaart

Wanneer je meer wilt leren over molens in Nederland, dan wil je er wellicht ook wel eens een paar

Meer info

Nieuwsbericht behoud molens

De molen is misschien wel één van de belangrijkste Nederlandse cultuurkenmerken van

Meer info

Functie molens

Molens hadden vroeger veel meer waarde dan hedendaags, doordat deze allerlei functies vervulde. T

Meer info

Nieuwsbericht molen gebruik

Al sinds de prehistorie wordt er gebruik gemaakt van de eerste primitieve molens, namelijk de handmolens. Deze molens werkten indertijd alleen nog maar op menselijke kracht. Door de jaren heen zijn er echter steeds meer uitvindingen gedaan met betrekking tot deze molens. Zo werd er eerst nog gebruik gemaakt van de dierlijke kracht (de rosmolen), waarna er een manier werd gevonden om de krachten en energie van de aarde zelf te gebruiken, zoals het water en de wind. Op deze manier zijn uiteindelijk de watermolens en de windmolens ontstaan. Het voornaamste doel van een molen was het malen van graan tot meel. Dit is door de jaren heen echter steeds uitgebreider geworden, waardoor de molen een grote rol had in de productie en verwerking van allerlei andere grondstoffen. Hierbij valt te denken aan het maken van papier, het zagen van hout, het malen van kleurstoffen en het pellen van gerst tot gort. Daarnaast werden de molens ook gebruikt om water uit een bepaald gebied te plaatsen, waardoor er een stuk land droog kwam te liggen.

De opkomst van de stoommachine

De molen was voor lange tijd de makkelijkste en beste manier om bepaalde grondstoffen te verwerken. Hier kwam echter verandering in op het moment dat de stoommachine werd uitgevonden. Dankzij deze machine was het namelijk mogelijk om op een snellere en makkelijkere manier de grondstoffen te verwerken. Doordat de stoommachine steeds vaker gebruikt werd, werd de molen steeds minder gebruikt. Uiteindelijk werden de molens afgebroken, aangezien deze alleen nog maar geld kostte en niets meer opleverde.

Verdwijning van een cultureel kenmerk

In korte tijd werden er verspreid over heel Nederland vele molens afgebroken. Veel mensen waren het echter niet eens met het feit dat deze molens zo gemakkelijk werden afgebroken, aangezien ze vonden dat het een echt kenmerk van de Nederlandse cultuur is. Uiteindelijk is hier zelfs een vereniging voor opgericht die ervoor zorgt dat de molens beschermd blijven en niet meer zomaar worden afgebroken. Deze vereniging is de; Vereniging De Hollandse Molen die in 1923 is opgericht. Uiteindelijk heeft deze vereniging ervoor kunnen zorgen dat er hedendaags nog ruim 1200 molens in Nederland zijn. In totaal zijn er ongeveer 9000 molens in 100 jaar tijd afgebroken, waardoor de molens tegenwoordig een monument zijn en zodoende dus niet zo snel mogen worden afgebroken.

In onderstaande boeken leest u interessante informatie over molens:

Nieuwsbericht nationale molendag

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei vond de 43ste ed

Meer info

Kaart

Wanneer je meer wilt leren over molens in Neder

Meer info

Functie molens

Molens hadden vroeger veel meer waarde dan hedendaags, doordat deze allerlei functies vervulde. Tegenwoordig worden de molens bijna niet meer in gebruik genomen en vormen ze alleen nog een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Nederland staat immers bekend om onder andere de tulpen, klompen en molens. De reden waarom de functie van een molen bijna niet meer wordt gebruikt heeft vooral te maken met het feit dat er snellere manieren zijn uitgevonden, zoals de stoommachine en de elekt

Meer info