Nieuwsbericht behoud molens

De molen is misschien wel één van de belangrijkste Nederlandse cultuurkenmerken van

Meer info

Nieuwsbericht molen gebruik

Al sinds de prehistorie wordt er gebruik gemaakt van de eerste primitieve molens, namelijk de han

Meer info

Functie molens

Molens hadden vroeger veel meer waarde dan hedendaags, doordat deze allerlei functies vervulde. T

Meer info

Geschiedenis molens

Er wordt al eeuwenlang gebruik gemaakt van molens. De eerste grote molens waren de zogenoemde rosmolens, waarbij al het zware werk door een paard of meerdere paarden werd verricht. Ten tijde van de Middeleeuwen zijn de watermolens ontwikkeld, waarbij het zware werk niet meer door een levend wezen verricht hoefde te worden, maar door stromend water. Op de plekken waar er sprake was van snel stromend water, werden deze molens neergezet, waardoor deze zodoende het meest in het Oosten en Zuiden van Nederland geplaatst werden. Door de jaren heen hebben de molens steeds meer verschillende functies gekregen en zijn ze er ook anders uit gaan zien. Daarnaast was er ook een verschil tussen de molens in verschillende landen.
 

Verschillende molens in verschillende landen

Over de gehele wereld werd er op een eigen manier gebruik gemaakt van de werking van een molen. Zo maakten ze in Perzië (Iran) en Afghanistan gebruik van een molen met een verticale as. Deze molen was indertijd nog een zwaar bouwwerk en stond met de windopening naar het noordoosten. Op deze manier konden ze veel wind vangen, waardoor het graan uiteindelijk tot meel gemalen kon worden. In China werden de molens helemaal niet gebruikt om het graan te malen, maar werden deze gebruikt voor het bevloeien van de akkers. Ook in Griekenland maakten ze gebruik van molens. Deze windmolens waren van steen en maakten gebruik van een horizontale molenas. In Noord en Midden Europa werd er gebruikt gemaakt van de zogenoemde standerdmolen. Deze molens zijn in Nederland ontstaan, doordat ze opzoek gingen naar een andere manier om de molens te laten draaien. Uiteindelijk werd er gebruik gemaakt van wind in plaats van water, waardoor deze molens vaak op plekken werden geplaatst waarin het veel waaide. In Nederland werd tevens gebruik gemaakt van poldermolens die grote meren konden droogmalen, waardoor er meer land beschikbaar werd. De molens hadden indertijd dus als functie om graan te malen en meren droog te leggen, daarnaast kon een molen ook worden ingezet bij het zagen van hout, het stampen van oliehoudende zaden en het vermalen van kleurstoffen voor verf. Sinds de opkomst van de stoommachine en de elektrische motor zijn er snellere en makkelijkere manieren om de bovenstaande activiteiten te doen, dit heeft er zodoende voor gezorgd dat de molens in het verval raakten en afgebroken werden, waardoor er in de laatste 100 jaar zeker 9000 molens zijn verdwenen.

Bent u geïnteresseerd in geschiedenis of zou u iemand graag een cadeautje willen geven van iets dat met geschiedenis te maken heeft? Bekijk dan de geschiedenis op onderstaande website:

Artikelen

Functie molens

Molens hadden vroeger veel meer waarde dan hedendaags, doordat deze allerlei functies vervulde. Tegenwoordig worden de molens bijna niet meer in gebruik genomen en vormen ze alleen nog een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Nederland staat immers bekend om onder andere de tulpen, klompen en molens. De reden waarom de functie van

Lees meer...

Functie molens

Molens hadden vroeger veel meer waarde dan hede

Meer info

Programma molendag

Wil je ook eens molens bezoeken? Dat kan op de

Meer info

Nieuwsbericht molen gebruik

Al sinds de prehistorie wordt er gebruik gemaakt van de eerste primitieve molens, namelijk de handmolens. Deze molens werkten indertijd alleen nog maar op menselijke kracht. Door de jaren heen zijn er echter steeds meer uitvindingen gedaan met betrekking tot deze molens. Zo werd er eerst nog gebruik gemaakt van de dierlijke kracht (de rosmolen), waarna er een manier werd gevonden om de krachten en energie van de aarde zelf te gebruiken, zoals het water en de wind. Op deze manier zijn uiteinde

Meer info